Vi har nå offisielt fått på plass tema flom og erosjon i Sikringshåndboka – betaversjonen er avsluttet

Sikringshåndboka gir en oversikt over fremgangsmåter og vurderinger i alle fasene av et sikringstiltak, fra planlegging via prosjektering og utførelse, til forvaltning, drift og vedlikehold. På siden Om Sikringshåndboka finner du en oversikt over hva Sikringshåndboka inneholder og hvordan du kan bruke den. Den beskriver også hvem som har ansvar for sikring mot flom og skred.

Vi håper at du vil benytte Sikringshåndboka i ditt arbeid. 

Det er viktig å huske på at Sikringshåndboka kan inneholde feil og mangler. NVE forbedrer og retter Sikringshåndboka fortløpende. NVE er ikke ansvarlig for eventuelle feil, mangler og den enkeltes bruk av informasjon fra Sikringshåndboka. Du er selv ansvarlig for å planlegge og gjennomføre sikringstiltak i tråd med gjeldende regelverk og standarder.

På siden Nyheter og versjonslogg finner du versjonshistorikk til moduler og sider i Sikringshåndboka.

Vi tar gjerne imot dine tilbakemeldinger!

Det jobbes videre med temaene kvikkleireskred og skred i bratt terreng. Disse vil etter hvert publiseres når mer av fagmaterialet er på plass.