Sidene "Vassdragshåndboka" og "Gi tilbakemelding" ble oppdatert 30.3.2023.

Errata liste for Vassdragshåndboka ble utvidet etter at det ble meldt inn feil i formel på side 135 og 137.

E-post adressen for tilbakemeldinger er oppdatert til nve@nve.no, merk emnet med "202111666 Tilbakemelding til sikringshåndboka".​