Vi har fjernet passord på 2 moduler i Sikringshåndboka (betaversjon)!

Eksempel på prinsippskisse av elv med erosjonssikring/bunnheving av bunn og sider.

Følgende moduler under fagstoff erosjon er nå offentliggjort:

Ta gjerne Sikringshåndboka i bruk, men med forbehold om at dette er en betaversjon og kan innholde feil eller mangler. NVE forbeholder seg retten til å gjøre endringer, rettelser og/eller forbedringer.

Vi tar gjerne imot dine tilbakemeldinger.