Vi har revidert modul G2.001: Omregning av volum av masser i Sikringshåndboka!

Masser i anbrakt tilstand i en erosjonssikring.

Følgende i modul G2.001: Omregning av volum av masser er revidert den 13.03.2022:

  • Lagt til mer innhold.
  • Tilføyet et kapittelet Egenskaper for løsmasser og berg
  • Tilføyet tabeller med typiske egenskaper for både løsmasser og berg, og veiledende verdier for densitet for ulike typer utlagte løsmasser 
  • Småendringer og justeringer på eksisterende tekst.

NB 23.3.2022: Noen tall i eksempelet ble rettet.