Vi har revidert modul F3.203: Plastring – Utførelse i Sikringshåndboka (betaversjon)!

Legging av fullprofilplastring i mindre elv/bekk med bratt helling. Figuren illustrerer plastring under arbeid og som ferdig utført. I dette tilfellet er plastringen lagt i bunn og sider som en sammenhengende «mosaikk».

Følgende i modul F3.203: Plastring – Utførelse er revidert den 02.07.2021:

  • Endret tittel på modul fra "Plastring, sidesikring" til "Plastring".
  • Nytt avsnitt om "Fullprofilplastring" og "Murplastring" samt nye tilhørende figurer.
  • Nytt avsnitt om "Trapperenne".
  • Småendringer og justeringer på tekst.