Vi har revidert modul F2.203: Plastring – Prosjektering i Sikringshåndboka (betaversjon)!

Prinsippskisse av fullprofilsikring som plastring.

Følgende i modul F2.203: Plastring – Prosjektering er revidert den 04.05.2021:

  • Tittelen på modulen er endret fra "Plastring, sidesikring" til "Plastring".
  • Nye avsnitt om "Fullprofilplastring" og "Murplastring" samt nye tilhørende figurer.
  • Småendringer og omplassering av tekst.
  • Det er lagt til 2 nye informasjonsbokser om
    • NorGeoSpec
    • Geosyntetguiden