Vi har revidert modul F1.200: Mulige tiltak mot erosjon i Sikringshåndboka (betaversjon)!

Trapperenne i Ilabekken i Trondheim. (Foto: Synnøve Flugekvam Nordang, Rambøll)

Følgende i modul F1.200: Mulige tiltak mot erosjon er revidert den 22.06.2021:

  • Ny tabell 1: Mulige tiltak mot erosjon - med veiledende belastning, virkning, fordeler og ulemper.
  • Nytt avsnitt om "Trapperenne".
  • Småendringer og omplassering av tekst.