Vi har fjernet passord på en modul til Sikringshåndboka (betaversjon)!

Eksempel på kraftig erosjon (kategori 3). Erosjon har utløst overflateglidninger i lett eroderbare masser. Dalheim. (Foto: NVE)

Følgende modul under tema flom og erosjon er nå offentliggjort:

Ta gjerne Sikringshåndboka i bruk, men med forbehold om at dette er en betaversjon og kan innholde feil eller mangler. NVE forbeholder seg retten til å gjøre endringer, rettelser og/eller forbedringer.

Vi tar gjerne imot dine tilbakemeldinger.