Vi har revidert og omstrukturert fase 4: Forvaltning, drift og vedlikehold av tiltak mot flom og erosjon inkludert alle tilhørende moduler i Sikringshåndboka (betaversjon)!

Følgende sider og moduler under forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av tiltak mot flom og erosjon har blitt omstrukturert og revidert:

Vi har:

  • Flyttet tekst og tema som gjelder alle sikringstiltak opp på fasesiden, slik at modulene er enda mer spisset mot det aktuelle sikringstiltaket.
  • Gått igjennom faginnholdet.
  • Gjort justeringer og endringer i tekst for å få mer enhetlig veiledning i hele fase 4: Forvaltning, drift og vedlikehold av tiltak mot flom og erosjon.

Snart vil følgende moduler under fase 4: Forvaltning, drift og vedlikehold av tiltak mot flom og erosjon bli offentliggjort:

  • Modul F4.306: Kulvert – FDV
  • Modul F4.307: Flomavledning – FDV