Vi har revidert og omstrukturert fase 1: Planlegging av tiltak mot flom og erosjon og fjernet passord på en modul i Sikringshåndboka (betaversjon). Som følge måtte infoboksen om "Tekniske anbefalinger - en oppsummering" i modul F2.201, F2.203 og F2.206 revideres.

Følgende sider og moduler har blitt revidert eller offentliggjort:

Vi har:

  • Tilpasset tekst på fasesiden etter innspill fra fase 1 på tema skred i bratt terreng.
  • Flyttet noe av innholdet som tidligere var plassert på sida "Om Sikringshåndboka" til fase 1: Planlegging.
  • Sett behovet for en modul om fribord og sikkerhetspåslag og laget den. Modulen kommer til å bli utdypet på sikt.
  • Som følge av revisjonen av fase 1 og innholdet i modul F2.005 måtte infoboksen om "Tekniske anbefalinger - en oppsummering" i modul F2.201, F2.203 og F2.206 revideres.