Vi har endret navn på modul F2.204 i Sikringshåndboka (betaversjon)!

Syvdeterskel i Høyanger. (Foto: NVE)

Modul F2.204: Terskler og bunnforsterkning av løsmasser – Prosjektering endret navn den 6. mai 2021. Det gamle navnet var "Terskler av løsmasser – Prosjektering".