Tabell 2: Materialvalg (massetyper) i fundament for rørledninger. Tabellen er basert på Veibygging – Håndbok N200 fra Statens vegvesen (2018) og NS 3420-F Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del F: Grunnarbeider – Del 1 fra Norsk Standard.

    SVV Håndbok N200 (2018) NS 3420-F:2019
Rørtype Nominell rørdiameter, DN Øvre siktstørrelse Største nominelle kornstørrelse
Velgradert Ensgradert Velgradert Ensgradert
Betongrør DN < 400 mm maks. 32 mm  maks. 22 mm maks. 32 mm maks. 22 mm
Betongrør DN ≥ 400 mm maks. 63 mm maks. 32 mm maks. 53 mm maks. 32 mm
Plastrør DN ≤ 300 mm  maks. 22 mm maks. 22 mm    
Plastrør DN > 300 mm maks. 32 mm maks. 32 mm    
Termoplastrør DN ≤ 300 mm     maks. 16 mm maks. 16 mm
Termoplastrør DN > 300 mm     maks. 22 mm maks. 22 mm
Herdeplastrør DN ≤ 600 mm      maks. 16 mm maks. 16 mm
Herdeplastrør DN > 600 mm     maks. 22 mm maks. 22 mm
Stålrør alle diametre maks. 32 mm maks. 22 mm maks. 32 mm maks. 22 mm
Støpejernsrør alle diametre     maks. 32 mm maks. 22 mm
    Massene bør ikke være vannømfintelige, og vurderes iht. krav til frostsikring.

Nominell diameter (DN) er et helt tall i millimeter som er tilnærmet lik diameteren på røret. 

For betongrør: DN = DI*

*Indre diameter