Tabell 1: Veiledende ruhet og bestandighet for ulike typer rørmaterialer (fra VA/Miljøblad 30/2010) (NB! Fungerer bare i PC-visning – ikke nettbrett eller mobil).

Materiale

M [m1/3/s]

Egnethet/Bestandighet

Krav/standard

Betong

60–90

Egnet for store dimensjoner.

Utsatt for korrosjon, spesielt i surt, bløtt og bikarbonatfattig vann (VA miljø-blad 14/2018).

Armerte betongrør bør vurderes ved store dimensjoner.

NS 3121

PVC

90–100

Lav vekt, hydraulisk glatte. Motstandsdyktig mot korrosjon.

Sårbare ved punktlast og trykkstøt og redusert fasthet i kulde.

NS-EN 13476

NS-EN 1401

PE/PP

90–100

Hydraulisk glatte rør med lav vekt, stor fleksibilitet og slagfasthet, korrosjonsbestandig.

Sårbar for termisk utvidelse og tøyninger og får lett riper og sår.

NS-EN 1852

NS-EN 14758

Korrugert stål

35–55

Utsatt for korrosjon.

Bør ikke benyttes der det er fare for transport av jord, grus og stein gjennom røret, uten at overflaten forsterkes.