Et tiltak ved C flytter det kritiske snittet ved flom opp til A. Dermed blir effekten ved A størst med et tiltak ved C.

Vassdrag med tiltak i punkt C for å sende vannstand oppstrøms.

Vassdrag med tiltak i punkt C for å sende vannstand oppstrøms.