Vi tar gjerne imot dine tilbakemeldinger.

Her finner du en oversikt over moduler i Sikringshåndboka. Først er modulene sortert etter fasene. Lengre ned finner du en liste over alle moduler som er lagt ut. Noen av dem er låst fordi de ikke ennå er publisert. Hver modul har en unik ID.

Slik er modul ID laget

Modul IDen består av fem tegn som gjengir tilhørigheten av modulen, f. eks. F2.203.

 • Tema: Bokstaven viser tema.
  • F: Flom og erosjon
  • K: Kvikkleireskred
  • S: Skred i bratt terreng
  • G: Generelt (gjelder for alle tema)
 • Fase: Tallet bak bokstaven viser fasen.
  • 0: Generelt (gjelder for alle faser)
  • 1: Planlegging
  • 2: Prosjektering
  • 3: Utførelse
  • 4: Forvaltning, drift og vedlikehold, FDV
 • Underkategori: Hundertallet bak punktum viser til underkategorier der slike finnes
  • 0: Støttemodul
  • 1: Miljø
  • osv. varierer etter tema
 • Løpenummer: Siste to sifre

F2.203 står altså for F (Flom og erosjon), 2 (Prosjektering). 2 (underkategori erosjonssikring), 03 (løpenummer).

Moduler som hører sammen, får samme tallkombinasjon etter punktum. F. eks. modul F2.203 Plastring, sidesikring - Prosjektering, hører sammen med modul F3.203 Plastring, sidesikring - Utførelse. Her er det bare tallet for fasen som er forskjellig.


Moduler etter fase


Modulliste


 

Moduler under arbeid, foreløpig uten ID (intern lenke)

Moduler som er under arbeid og ikke ennå publisert offentlig. Se lista nederst på sida.