Sist revidert 16.06.2021.

Sikringshåndboka er i utvikling og vi setter stor pris på din tilbakemelding. Du kan bruke skjemaet under eller sende e-post til sikringshandboka@nve.no om du vil fortelle oss noe.