SIKRINGSHÅNDBOKA

 

Sikringshåndboka i ny layout

Sikringshåndboka har fått ny layout i november 2023. Følg lenken til den nye layouten der også temaene kvikkleireskred og skred i bratt terreng er publisert. Denne siden her vil ikke lengre bli oppdatert og vil fases ut.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gammel versjon av sikringshåndboka:

Sikringshåndboka er en digital veileder for informasjon om sikringstiltak mot flom og skred. Håndboka gir deg veiledning i alle faser i sikringsprosessen: fra å planlegge sikring, til ferdigstilt tiltak. De ulike arbeidsoppgavene er beskrevet i moduler. Sikringshåndboka passer godt for prosjekterende, utførende eller deg som jobber med flom og skred i kommunen eller andre steder.


 

Bildekilde: Flom (330-skvadron), Kvikkleireskred (Andrea Taurisano, NVE), Skred i bratt terreng (Andrea Taurisano, NVE)


Tema flom og erosjon er lansert i Sikringshåndboka, og NVE jobber med å lage mer innhold. Når du trykker på en lenke til en side eller modul som ikke er publisert ennå, kommer du på en login-side som låser tilgangen. Under Nyheter og versjonslogg skriver vi når vi publiserer nytt innhold eller når vi reviderer innhold på en allerede publisert side eller modul. 

På siden Om Sikringshåndboka kan du lese mer om hva Sikringshåndboka inneholder og hvordan du kan bruke den.

Sikringshåndboka har blitt utarbeidet av et tverrfaglig fagmiljø i NVE og noen eksterne bidragsytere i perioden 2018-2021. En stor takk til alle som har bidratt!

Nyheter og versjonslogg


Sikringshåndboka kan inneholde feil og mangler. NVE forbedrer og retter Sikringshåndboka fortløpende. NVE er ikke ansvarlig for eventuelle feil, mangler og den enkeltes bruk av informasjon fra Sikringshåndboka. Du er selv ansvarlig for å planlegge og gjennomføre sikringstiltak i tråd med gjeldende regelverk og standarder.

Sikringshåndboka er kun tilgjengelig digitalt. Figurer i Sikringshåndboka er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD), les mer om dette på siden Om Sikringshåndboka.